Neurologia

neurologNeurolog – specjalista zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurolog zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

 • Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 • Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
 • Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
 • Guzy (np. oponiaki, glejaki)
 • Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
 • Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
 • Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
 • Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
 • Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
 • Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 • Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
 • Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 • Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
 • Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)

Badanie neurologiczne obejmuje

 • oględziny (typ budowy ciała, stan kości i mięśni, postawy, ułożenia)
 • badanie głowy (ustawienie, ruchomość, kształt i wymiary czaszki)
 • badanie nerwów czaszkowych
 • badanie kończyn górnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie)
 • badanie tułowia (odruchy brzuszne, ruchomość kręgosłupa)
 • badanie kończyn dolnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie)
 • badanie czucia powierzchownego
 • badanie chodu
 • badanie mowy
 • badanie objawów oponowych
 • badanie dna oka.

Elementy oceny wyższych czynności korowych w chorobach układu nerwowego

 • mowa (artykulacja, płynność, rozumienie, powtarzanie)
 • orientacja (w miejscu, czasie, sytuacji osobistej)
 • orientacja odnośnie lewej i prawej strony
 • pamięć (natychmiastowa, świeża, odległa)
 • ilość posiadanych informacji
 • czytanie i pisanie
 • liczenie, umiejętności konstrukcyjne
 • praksja
 • gnozja (zdolność do rozpoznawania przedmiotów wzrokiem, dotykiem (brak zdolności to agnozja)

Pełniejsza i dokładniejsza ocena stanu procesów poznawczych dokonywana jest w badaniu neuropsychologicznym, które traktuje się jako badanie dodatkowe. Przesiewowa ocena neuropsychologiczna może być również postępowaniem rutynowym, zależnie od przyjętego modelu pracy w danej jednostce.

Badania pomocnicze układu nerwowego

 • elektroencefalografia (EEG)
 • elektromiografia (EMG)
 • ultrasonografia dopplerowska tętnic
 • tomografia komputerowa (CT, KT, TK)
 • tomografia rezonansu magnetycznego (MRI, MR, NMR, MRT)
 • spektroskopia rezonansu magnetycznego
 • czynnościowa tomografia rezonansu magnetycznego (fMRI)
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 • tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT)
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • angiografia
 • badanie angio-TK i angio-MRI
 • badanie potencjałów wywołanych
 • badania rtg czaszki, kręgosłupa
 • badania biochemiczne, np. stężenia ceruloplazminy
 • badania genetyczne, np. w kierunku choroby Huntingtona.

Lekarze:

lek. Andrzej Szyćko
lek. Joanna Gnyp -Lewczuk
lek. Stanisław Piekarewicz