KTG płodu

belly
Co to jest KTG?

To badanie pozwala położnej lub lekarzowi monitorować czynność serca płodu oraz czynność skurczową mięśnia macicy. Wykonuje się je najwcześniej w 25. tygodniu ciąży, ale przeważnie, o ile nie ma ku temu przesłanek, pierwsze badanie KTG ginekolog zleca w okolicach przewidywanego terminu porodu. Potem zazwyczaj trzeba powtarzać badanie co 2-3 dni, aż do rozwiązania.

Kardiotokografia powinna być wykonywana również, gdy ciężarna nie odczuwa lub czuje tylko słabe ruchy dziecka. Specjalista może także zlecić regularne badanie KTG, jeśli przyszła mama ma na koncie urazy brzucha lub krwawiła z pochwy. Większe prawdopodobieństwo, że takie zalecenie się pojawi, mają również te kobiety, które są w ciąży mnogiej lub zagrożonej, te, u których wykryte zostały cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, a także, gdy stwierdzono wadę serca płodu.

Jak wygląda badanie KTG?

W trakcie badania specjalista umieszcza na brzuchu kobiety dwa pasy z czujnikami (jeden z nich może być także wprowadzony przez cewnik). Pierwszy mierzy bicie serca dziecka, a drugi rejestruje skurcze macicy matki. Wyniki badania można zobaczyć na monitorze.

Zwykle badanie KTG trwa około 30 minut, w trakcie których kobieta niestety nie może swobodnie zmienić pozycji ciała. Zazwyczaj osoba przeprowadzająca kardiotokografię zaleca położenie się na lewym boku, by nie uciskać żyły głównej.

Czasem, jeśli wyniki są niepokojące, monitorowanie może zostać przedłużone do godziny. W skrajnych przypadkach aparaturę podłącza się nawet na cały czas porodu i wtedy tylko co jakiś czas sprzęt jest odłączany, żeby rodząca mogła „rozprostować kości”.

Jak interpretować wyniki badania?

Liczba uderzeń serca dziecka powinna wynosić 110-150/160 uderzeń na minutę.Bada się także jej wahania w stosunku do skurczów macicy. Jeśli tzw. częstość podstawowa serca płodu jest niższa niż 110 na minutę, możemy mówić o bradykardii (może być spowodowana np. niedotlenieniem płodu). Jeśli większa niż 160 – o tachykardii (której przyczyną bywa zakażenie wewnątrzmaciczne). Takie dane pozwalają specjalistom szybko zareagować na niepokojące sygnały.

Badanie KTG sprawdza także oscylację serca płodu – ta powinna wynosić od 5 do 25 uderzeń na minutę, w zależności m.in. od tego, czy dziecko śpi, czy jest aktywne. Monitoruje się również przyspieszenia akcji serca dziecka (akceleracje) – w ciągu 10-15 minut powinny wystąpić przynajmniej 2 razy i trwać około 15 sekund.

W niektórych przypadkach badanie KTG może być powtórzone po podaniu matce oksytocyny.

Nieprawidłowe KTG płodu nie zawsze nieprawidłowe

Warto pamiętać, że prawidłowy wynik to zawsze dobry znak, ale jeśli występują jakieś niepokojące sygnały, specjalista bierze pod uwagę także inne czynniki. Czasem nieprawidłowy odczyt może wywołać choćby… nieprawidłowa pozycja matki podczas badania.

Ginekolodzy:

lek. Anna Wojnusz
lek. Jarosław Danes