Audiolog-Foniatra

sound

Podstawowa specjalność lekarska. Audiologia i foniatria jest dziedziną, która wyodrębniła się z otorynolaryngologii i w dużym zakresie pokrywa się z nią. Audiologia i foniatria jest specjalnością w zasadzie niezabiegową w porównaniu z laryngologią. Audiolodzy i foniatrzy wykonują o wiele mniej rodzajów zabiegów w obrębie głowy i szyi niż laryngolodzy. Pierwsza część procesu szkolenia w trakcie specjalizacji to nauka podstaw otolaryngologii: badania otolaryngologicznego, chorób uszu, nosa i gardła. Dopiero ostatnie trzy lata specjalizacji poświęcone są na naukę procesu komunikacji: głosu, słuchu, mowy i języka. Audiolog nie tylko musi bezbłędnie znać anatomię ucha, nosa, gardła, krtani i jamy ustnej, ale musi również rozumieć, jak powstaje mowa i jak funkcjonują wymienione narządy oraz w jaki sposób uczestniczą w procesach komunikacji. Swoje umiejętności niejednokrotnie musi połączyć ze współpracą z logopedą i psychologiem.

Do obowiązków lekarza audiologa należą:

 • badania przesiewowe słuchu
 • diagnostyka zaburzeń słuchu i niedosłuchu
 • diagnostyka i leczenie nagłej głuchoty
 • badania przesiewowe zaburzeń mowy
 • diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń głosu
 • diagnostyka chrypki
 • diagnostyka i leczenie bezgłosu
 • leczenie zawodowych chorób głosu
 • leczenie niedosłuchu przewodzeniowego
 • leczenie niedosłuchu odbiorczego
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu i mowy wynikających z uszkodzenia ośrodków znajdujących się w mózgu
 • diagnostyka zaburzeń słuchu będących objawem chorób nie związanych z narządem słuchu i drogą słuchową
 • prowadzenie rehabilitacji słuchowej
 • kwalifikacja do operacji ucha/uszu w niedosłuchu odbiorczym
 • diagnostyka i leczenie szumów usznych
 • dobór aparatów słuchowych
 • zakładanie protez słuchowych
 • leczenie zaburzeń komunikacji w chorobach psychiatrycznych, autyzmie, mutyzmie i logofobii (przy współpracy z psychiatrą)
 • rozpoznawanie i rehabilitacja dysfagii (zaburzeń połykania)
 • rehabilitacja głosu po wszelkich operacjach na głośni, krtani i okolicy szyi
 • diagnostyka zaburzeń równowagi
 • diagnostyka zawrotów głowy

Z jakimi problemami można się zwrócić do lekarza audiologa i foniatry?

Audiolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób, takich jak:

 • niedosłuch
 • głuchota
 • zaburzenia mowy
 • chrypka
 • bezgłos
 • szumy uszne
 • zaburzenia połykania
 • zaburzenia równowagi
 • zawroty głowy

Znaczną część pracy audiologa pochłania także opieka nad pacjentami onkologicznymi. Audiolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem raka krtani oraz innych nowotworów okolicy szyi, gardła i nosa. Prowadzi także rehabilitację po leczeniu operacyjnym raka krtani.

Szczególną rolę w zawodzie audiologa zajmuje leczenie problemów komunikacji u dzieci. Audiolog zajmuje się diagnostyką i wstępnym leczeniem:

 • dysleksji
 • autyzmu, mutyzmu, logo fobii
 • jąkania

Choroby te wymagają jednak współpracy specjalistów wielu dziedzin, dlatego audiolog powinien być pierwszym lekarzem, który zajmie się tymi problemami. Rehabilitacje i leczenie chorych dzieci przejmą natomiast logopeda i psycholog.

Specjalistyczne zabiegi.

Lekarz audiolog i foniatra Warszawa w swojej praktyce wykonuje wiele specjalistycznych zabiegów, takich jak:

 • oczyszczanie przewodu słuchowego zewnętrznego, usuwanie czopu woskowinowego
 • zabiegi udrażniające trąbkę słuchową Eustachiusza
 • punkcja (nakłucie) zatoki szczękowej
 • punkcja nacieku wokół migdałków podniebiennych i nacięcie ropnia około migdałkowego
 • zabieg nakłucia błony bębenkowej (paracenteza)
 • zabieg założenia drenu odbarczającego w błonię bębenkową
 • dopasowanie i założenie aparatu słuchowego
 • zabiegi laserowe na głośni i krtani
 • operacje podniebienia

Diagnostyka specjalistyczna.

W praktyce każdego audiologa i otolaryngologa podstawą pracy i diagnostyki jest prawidłowe wykonanie badania otolaryngologicznego. Nie musi być ono inwazyjne i najczęściej wymaga użycia jedynie prostych przyrządów. Dla pacjenta może być ono trochę nieprzyjemne, zwykle polega na dokładnym obejrzeniu obu jam nosowych, przegrody nosa, gardła i krtani z fałdami głosowymi (za pomocą małego lusterka) oraz uszu przy pomocy otoskopu. Badanie to nazywa się endoskopią bezpośrednią krtani i jamy nosowo-gardłowej. Do innych specjalistycznych badań prowadzonych przez audiologa należy audiometria (specyficzne badanie słuchu) tonalna lub impedancyjna oraz badania akumetryczne.

Jak przygotować się do wizyty u audiologa?

Należy zabrać ze sobą wszystkie aktualne badania laboratoryjne i obrazowe, a także starsze wyniki badań słuchu do porównania. Zabieramy również ewentualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego i pisemne konsultacje lekarzy, u których byliśmy wcześniej.

Audiolog-Foniatra:

Wojcieszek Piotr